Колиндянська громада
Тернопільська область, Чортківський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРАВИЛА  БЛАГОУСТРОЮ  КОЛИНДЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                                      Додаток

                                                                                  до рішення сільської ради                                                                                                                  від   09.06.  2017 р. № 301

ПРАВИЛА  БЛАГОУСТРОЮ  КОЛИНДЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

            РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою  Колиндянської сільської ради (далі - Правила) розроблені з метою забезпечення в селах громади сталого розвитку – гармонійного поєднання економічного, соціального та екологічного напрямків, а також на підставі вимог Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів",  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рекламу»,  Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Дія цих Правил поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, громадян та інших  юридичних осіб.

          1.3. Комплексний благоустрій спрямований на поліпшення  санітарно - технічного стану прибудинкових, прилеглих та закріплених територій, покращення  естетичного вигляду фасадів будівель.

Визначення термінів:

аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятих межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом;

аварія - раптова подія, така як потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об'єкта), яка призводить до негайної та/або наступної загрози для життя та здоров'я людей, довкілля, матеріальних цінностей на території підприємства та/або за його межами;

благоустрій сіл  громади — комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста  з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;    

заходи з благоустрою сіл громади  — роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

вулично-дорожна мережа — призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

територія — сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, площ, набережних, прибудинкових територій,  кладовищ,  оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах сіл громади ;

прилегла територія  в межах об’єкта господарювання  визначається:

- зі сторони вулиці по всій його довжині,  в ширину в межах тротуару. З інших сторін - при наявності забудови - до середини розриву між ними, а при відсутності забудови - на відстані 15м. В окремих випадках прилегла територія визначається рішенням виконавчого комітету за мотивованим клопотанням суб’єкта господарювання.

- для окремо розміщених об’єктів – по периметру 15м;

прибудинкова (надана) територія – територія встановлена проектом забудови або державним актом землекористування навколо будівлі, яка призначена для її обслуговування та  пов’язаних  з нею господарських і технічних споруд;

закріплена територія - визначена в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування;

утримання в належному стані території — використання її за призначенням відповідно до генерального плану, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території села а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

тверді побутові відходи (ТПВ) – відходи, що утворюються в процесі життя і
діяльності   людини, які накопичуються в житлових будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торгівельних та інших закладах (предмети вжитку, сміття, опале листя, відходи від прибирання та поточного ремонту будинків, макулатура, скло, метал, полімерні матеріали) і не мають подальшого використання за місцем їх утворення;

великогабаритні ТПВ  -  тверді побутові  відходи,   розміри   яких перевищують  50 x 50 x 50 сантиметрів ( старі меблі, зношені холодильники, пральні машини, комп’ютери та інші побутові прилади, стовбури та гілля дерев, інше),  що не дає змоги розмістити їх  у контейнерах об'ємом до 1,1куб. метра;

ремонтні відходи  - залишки речовин,  матеріалів,  предметів, виробів,  що утворилися під час проведення  у  житловому  будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності   централізованого  водопостачання  та  каналізації  і зберігаються у вигрібних ямах;      

громадський інспектор  у сфері житлово-комунального господарства - особа, яка виконує роботу на безоплатній основі без зарахування її до штату управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;

суб’єкти у сфері благоустрою – учасники відносин у сфері благоустрою міста, а саме органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості, суб'єкти підприємницької діяльності, органи самоорганізації населення, будинкові комітети, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, громадяни;

балансоутримувач ( власник) - юридична або фізична особа, які за договором або іншим нормативним документом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та їх утримання.

зелені насадження - це деревна, чагарникова квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

          Прийняті рішення щодо благоустрою  є обов'язковими для виконання, розміщеними на території сіл громади  підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

До об’єктів благоустрою  сіл громади належать :

- території загального користування:

              а) парки (  лісосмуги, парки культури та відпочинку, буферні зелені зони, елементи регіональної екологічної мережі сіл громади, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні),  сади, сквери, майданчики та інші;

              б) пам’ятки культурної та історичної спадщини (пам’ятники та пам’ятні знаки, скульптурні композиції);

              в) вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні  доріжки;

              г) кладовища, окремі поховання;

              д) інші території загального користування;

- прибудинкові, прилеглі та закріплені території;

- будівлі та споруди;

Елементами благоустрою є:

1. покриття площ, вулиць, доріг, проїздів,  тротуарів, пішохідних зон і доріжок, огорожі відповідно до діючих норм і стандартів;

2. зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах,   в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3. будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів (в т.ч. урни, контейнери для відходів,  контейнерні майданчики);

4. засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5. технічні засоби регулювання дорожнього руху, в т.ч. дорожні знаки;

6. будівлі та споруди системи інженерного призначення;

7. обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

8. обладнання місць для громадських транспортних засобів;

9. малі архітектурні форми;

10. інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

РОЗДІЛ  2. ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ  БЛАГОУСТРОЮ  СІЛ ГРОМАДИ

 2.1. Повноваження  сільської  ради:

-  затверджує правила благоустрою територій сіл громади, місцеві програми та заходи благоустрою, забезпечує їх виконання ;

- рішенням виконавчого комітету закріплює території за підприємствами, установами, організаціями  незалежно від форми власності для проведення заходів з благоустрою;

- організовує забезпечення на території сіл  чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

-   визначає  місця  для куріння ;

- здійснює  контроль за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо;

            - організовує виділення земельної ділянки під кладовище та облаштовує її згідно з санітарними правилами влаштування і утримання кладовищ;

- визначає місця стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою,  зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, терміни проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою;

- виконує роботи з регулювання чисельності безпритульних тварин;

-   розробляє схему санітарного очищення  сіл громади;

- організовує виділення земельної ділянки під полігон  та облаштовує його згідно з санітарно-гігієнічними вимогами, у відповідності до  чинного законодавства;

-   організовує визначення ділянок під короткострокове зберігання твердих побутових відходів для подальшого транспортування на сміттєзвалище;

-   визначає та облаштовує місця захоронення трупів тварин та птиці;

            - інформує  населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

            - регулярно проводить просвітницькі заходи, в тому числі через місцеві засоби масової інформації, з метою ознайомлення населення з вимогами нормативно-правових документів;

            - залучає на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою міста;

- залучає до робіт з благоустрою міста  засуджених та адміністративно - покараних осіб для відбування призначеного покарання чи адміністративного стягнення у виді громадських робіт.

2.2. Індикатори виконання вимог Правил благоустрою:

 • місячник благоустрою;
 • загальносільські толоки;
 • діяльність громадських організацій та інспекторів;

2.3. Права та обов’язки  органів самоорганізації населення (будинкові, вуличні комітети, окремі комітети  сіл  ), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків :

2.3.1. Органи самоорганізації населення та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків мають право:

- вносити в установленому порядку на розгляд   Колндянської сільської  ради пропозиції з питань благоустрою міста;

- організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою міста;

- здійснювати громадський контроль за дотриманням правил благоустрою на території сіл громади;

- готувати матеріали на розгляд адміністративної комісії щодо притягнення винних осіб в порушенні Правил благоустрою до адміністративної відповідальності;

- вирішувати інші питання у сфері благоустрою.

2.3.2. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, яким передано на баланс житлові будинки та  органи самоорганізації населення зобов’язані забезпечити:

- прибирання прибудинкової, прилеглої або закріпленої до житлової будівлі території по периметру  земельної ділянки, в ширину – до середини вулиць чи площ .

- укладання  договору зі комунальним підприємством на вивезення твердих побутових відходів;

- встановлення контейнерів для відходів на спеціально облаштованих майданчиках із зручним під’їздом  ;

- забезпечити сортування ресурсних відходів;

- очистку покрівель від снігу і зняття льодових бурульок із дахів та ринв;

- утримання в належному санітарно-технічному стані фасад житлової будівлі, огорожу, будинкові ліхтарі, номерні знаки; трансформаторні  підстанції, тощо.

2.3.3.  Влавсникам будинків ,органам самоорганізації населення  та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків забороняється:

- вивозити і вивантажувати у не відведених для цього місцях тверді побутові відходи, великогабаритні та ремонтні відходи, рослинні рештки, тощо;

- зберігати в приміщеннях житлових будинків вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини і предмети;

- порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, інші об'єкти благоустрою сіл громади;

- паркувати транспорт на зелених зонах;

- самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати або знищувати газони;

-спалювати суху природну рослинність або її залишки та будь-які інші відходи;

- влаштовувати огорожі по периметру відведеної земельної ділянки (оренда, власність, постійне користування) без погодження з виконавчим комітетом  Колиндянської сільської ради, склад якої затверджується рішенням  сільської  ради;

- ремонтувати, мити та заправляти автомобілі, мотоцикли, мопеди, скутери та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях (дворах) та зелених зонах;

- порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб'єктів благоустрою сіл громади;

- самовільно встановлювати засоби організації дорожнього руху без відповідних погоджень.

2.4.Обов'язки та права громадян:

Обов’язки :

- дотримуватися правил благоустрою  сіл громади ; 

- не порушувати  права  і  законні інтереси інших суб'єктів у сфері  благоустрою  сіл громади;

 • дотримуватись  правил  утримання та поводження з домашніми тваринами;
 • проводити захоронення трупів тварин та птиці у спеціально визначених сільською радою та облаштованих для цього місцях або здавати їх спеціалізованому підприємству на утилізацію;

- відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

- дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, пожежної і газової безпеки, санітарних норм і правил;

- використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і підсобних приміщень та технічного обладнання;

- не захаращувати сходові клітки,   горища, підвали та інші  в багатоквартирних будинках.

            Права :

- користуватись об'єктами благоустрою сіл громади;

- вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою  ;

- на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території , вулиці або прибудинкової території за місцем проживання;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків,  вулиць, кладовищ, братських  могил, обладнанні дитячих  і  спортивних  майданчиків,  ремонті  шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

- забезпечувати благоустрій земельних ділянок, належних їм на праві власності та користування.

            2.5. Громадянам забороняється:

-  вивозити і вивантажувати у не відведених для цього місцях тверді побутові відходи, великогабаритні та ремонтні відходи, рослинні рештки, тощо;

- засмічувати недопалками, лушпинням від насіння, паперовими обгортками  та іншими відходами територію ;

- зберігати в приміщеннях житлових будинків вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини і предмети;

- палити тютюнові вироби в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць у відповідності до вимог Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

 • складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами
  прибудинкових територій та самостійно їх вивозити;
 • порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, інші об'єкти благоустрою ;
 • паркувати транспорт на зелених зонах;
 • самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі, тощо;
 • спалювати суху природну рослинність або її залишки та будь-які інші відходи;
 • розміщувати оголошення на стінах та дверях будинків,  інших споруд,  опорах зовнішнього електроосвітлення та контактної мережі, деревах, тощо
  та встановлювати рекламу  без отриманого дозволу виконавчого комітету ;
 • проводити всі види будівельних і монтажних робіт без відповідного дозволу;
 • робити написи  на тротуарах, стінах будинків та інших споруд, огорожах  чи інших місцях без відповідного дозволу  встановленого зразка;
 • влаштовувати стоянки (паркування) у не відведених для цього місцях, ремонтувати, мити  автомобілі, мотоцикли, мопеди, скутери та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах  на берегах річок та водойм, зелених зонах;
 • порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб'єктів
  благоустрою міста;

- захаращувати місця загального користування, балкони предметами і  матеріалами,  які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд (створюють візуальне забруднення території).

- здійснювати несанкціоноване  підключення до інженерних мереж;

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

- самовільно встановлювати засоби організації дорожнього руху без відповідних погоджень.

- без дозволу балансоутримувача будівлі встановлювати засоби зв’язку (радіо,- телеантени, тощо);

- У разі  незабезпечення належного санітарного утримання прилеглої території, балансоутримувач будинку (будівлі, споруди) здійснює вказані роботи за власний рахунок з подальшим відшкодуванням понесених витрат.

- виходити на лід водних об’єктів при температурі повітря вище 0°C та товщині льоду менше 5-7 см для одного пішохода; 15 см для групи людей з дистанцією 5 м  в колоні по 4 особи та 25 см – при масовому катанні на ковзанах .

- пробивати ополонки для риболовлі або з іншою метою на відстані меншій 5-6 м одна від одної. Кожний рибалка повинен мати із собою рятувальний жилет та лінь довжиною 15-20 м з петлею на одному кінці і вантажем вагою 400-500 г на іншому кінці.

            2.6.  Участь  громадських організацій у виконанні правил благоустрою

 Громадські об’єднання,  релігійні організації, тощо беруть участь у виконанні правил благоустрою шляхом реалізації своїх прав та обов'язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством та здійснення контролю за їх виконанням, а також надають пропозиції щодо внесення змін до цих правил.  

             2.7. Права підприємств, установ та організацій,  незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців:

- брати  участь  у  розробленні, обговоренні  правил та заходів з благоустрою;

 • вимагати припинення  робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою ;
 • вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо
  невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх
  майну та майну юридичної особи.

           2.8. Обов'язки   підприємств,   установ   та   організацій,  незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців:

-  утримувати прибудинкові території в належному стані власними силами ;

- пріоритетом для санітарного утримання  прибудинкових, прилеглих та закріплених територій вважати територію, яка є більшою за площею;

- укласти договір щодо надання послуг із збирання та вивезення побутових відходів  комунальним підприємством;

- підтримувати в належному стані зовнішній вигляд об'єкта підприємницької діяльності  (фасад будівлі,  прилеглу територію), засоби зовнішнього оформлення (вивіски, трафарети та інше)

- встановити урни для сміття;

- не залишати без нагляду автотранспортні засоби,  що заважають руху спеціалізованого автотранспорту (швидка медична допомога, пожежна, прибиральна техніка, тощо), а також не створювати незручності для мешканців, влаштовуючи  стоянки службового транспорту (паркування) на прибудинкових територіях;

 • підтримувати в належному стані зовнішній вигляд об'єкта підприємницької діяльності  (фасад будівлі,  прилеглу територію), засоби зовнішнього оформлення (вивіски, трафарети та інше), ліквідовувати написи  за власний рахунок;

-  оформляти дозволи на проведення земляних та ремонтно-будівельних робіт ( в т.ч. аварійних земляних робіт) на території громади згідно «Положення про виконання земляних та ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з використанням  сільських  територій»;

- у випадку руйнування елементів сільського благоустрою, заподіяного суб’єктом господарювання, роботи з відновлення проводити за власний рахунок та в установлені терміни ;

 • усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах)
  наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в
  установленому порядку;
 • не вивішувати дорожні знаки без погодження з Державною автомобільною інспекцією;
 • проводити згідно з планами, затвердженими органами місцевого самоврядування,   інвентаризацію та   паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин);
 • у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися
  відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати
  заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов
  функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;
 • не допускати винесення автотранспортом ґрунту, бруду на шляхи, прибудинкові території;
 • відшкодовувати збитки та іншу шкоду,  завдану  ними  внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених  законодавством  України;
 • забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих їм на правах
  власності, користування, оренди, тощо;
 • утримувати в належному санітарно-технічному стані території навколо рекламних щитів шляхом прибирання від сміття (залишків паперу, тощо), що падають (злітають, відокремлюються) з таких об’єктів через спеціалізовані підприємства на умовах договору або власними силами;

- забороняється самовільно встановлювати засоби організації дорожнього руху без відповідних погоджень;

- забороняється самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

- забороняється в охоронній зоні комунікацій розміщувати малі архітектурні форми, висаджувати дерева, кущі, складувати будівельні матеріали, тощо;

- розташовувати на території об’єктів благоустрою тимчасові споруди торговельного та побутового призначення виключно за погодженням із відповідними виконавчим комітетом  сільської  ради ;

- власникам та балансоутримувачам будівель забезпечити своєчасне виконання робіт з очищення покрівель від снігу та бурульок, не допускаючи нагромадження снігу до товщини 30 см на дахах з зовнішнім водовідводом; запобігання травмування пішоходів шляхом встановлення снігозатримувачів чи інших технічних засобів ;

3.1.Порядок збирання, вивезення побутових відходів:

3.1.1 Виробники відходів - підприємства,   установи   та   організацій,  незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці, громадяни та інші юридичні особи зобов’язані:

-  дотримуватись вимог чинного законодавства України в сфері поводження з відходами та  Правил  надання послуг з вивезення побутових відходів на території сіл Колиндянської сільської ради.

- укладати зі комунальним підприємством  договори на вивезення побутових відходів та своєчасно вносити у встановленому порядку плату за надання послуг;

- запобігати знищенню контейнерів та їх місця розміщення.

-запобігати завантаженню контейнерних ємкостей будівельними відходами, великогабаритними предметами, листям, снігом, льодом, а також відходами, що можуть псувати контейнер ;

-збирати окремо токсичні та шкідливі відходи (медикаменти, акумулятори, гальванічні елементи, фарби, розчинники, лаки, клеї, кислоти, луги, засоби захисту рослин і дерев'яних виробів, люмінесцентні трубки, термометри та інший брухт, який містить ртуть, фтор-, хлор-

дифеніл- утримуючі компресорні олії, хладони, фреони,олії та забруднені оліями відходи, конденсатори і т.д.) та своєчасно передавати спеціалізованим організаціям для утилізації.

3.1.2.  Комунальне підприємство  зобов’язане:

-здійснювати перевезення  побутових  відходів     транспортними    засобами два рази в місяць;

- інформувати населення  про графік перевезення побутових відходів.

- визначати кількість контейнерів для зберігання побутових відходів за  чисельністю  населення.

3.1.3.  Вимоги до місць розташування контейнерів для побутових  та ресурсних відходів:

- місце розміщення контейнерів побутових відходів є невід’ємною частиною прибудинкової території будинку і балансоутримувач зобов’язаний здійснювати його належне санітарно-технічне утримання незалежно від розташування та забезпечити вільний проїзд транспорту;

- для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів мають бути обладнані спеціальні майданчики згідно із санітарними нормами.

- забороняється розміщувати контейнера в  межах червоних ліній вулиць та доріг; 

 - спірні питання   щодо   місць   розміщення   контейнерів  для зберігання побутових відходів  на  території  присадибної  ділянки розглядаються  у  порядку  вирішення  земельних  спорів  згідно з законодавством.
 

            РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЙ

4.1. Період осінньо-зимового утримання встановлюється з 15 жовтня до 15 квітня.

       У зимовий період необхідно забезпечити вільне пересування пішоходів та транспорту, шляхом своєчасного очищення вулиць та доріг від снігу та обробки їх протиожеледними засобами.

       Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних переходах, на зупинках громадського транспорту.

       Роботи з прибирання снігу та льоду  КП  зобов'язане  розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, пішохідні переходи, підходи до під'їздів житлових будинків, територію зупинок громадського транспорту.

       Забороняється скидати сніг та сколений лід з тротуару на проїзну частину вулиці.

       Необхідно проводити першочергові роботи з очищення снігу на маршрутах руху громадського транспорту.

       Під час ожеледиці необхідно посипати піском або технічною сумішшю без застосування хлоридів тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки громадського транспорту.

     Власники приватних будинковолодінь  прибирають її самостійно.      

.4.2. Період весняно-літнього утримання встановлюється з 15 квітня до 15 жовтня.

Літнє прибирання містить:

- прибирання сміття на території контейнерних майданчиків та біля них, а також в місцях його накопичення;

- регулярний покіс трави  ;

- знищення бур'янів та карантинних рослин, знищення омели та нарості на деревах, своєчасне видалення заростей борщівника Сосновського;

4.3. Восени, в період інтенсивного опадання листя, проводяться роботи з оперативного його вивезення в спеціальні місця, визначені комісійно.

            РОЗДІЛ 5. БЛАГОУСТРІЙ ОБ’ЄКТІВ ТОРГОВО-ПОБУТОВОЇ МЕРЕЖІ  ГРОМАДИ.

            Підприємства торгівлі, побутового обслуговування, та інших об'єктів дрібнороздрібної торгівлі  тощо зобов'язані:

5.1. Прибирати прилеглу територію по периметру споруд  на віддалі  15м.

            5.2.При здійсненні підприємницької діяльності (торгівлі), проводити вантажно-розвантажувальні роботи, паркування автотранспорту та розміщувати малі архітектурні форми і рекламні конструкції без створення незручностей для руху пішоходів та автотранспорту;

5.3. Встановити   урни для сміття, розмістити інформаційні таблички із зазначенням власника, розпорядку роботи, відповідального за санітарний стан;

            5.4. Укласти договір на надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів зі комунальним підприємством;

            5.5. Встановити світлову вивіску та забезпечити освітлення  території при вході в заклад;

            5.6.Підтримувати в належному стані зовнішній вигляд об'єкта підприємницької діяльності  (фасад будівлі, прилегла територія), засоби зовнішнього оформлення (вивіски, трафарети та інше);

Підприємства торгівлі, побутового обслуговування,  тощо  можуть надавати на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси для здійснення заходів з комплексного благоустрою об’єкта. 

            5.7. Погоджувати розташування на території об’єктів благоустрою тимчасових споруд торговельного та побутового призначення із  виконавчим комітетом сільської  ради

            РОЗДІЛ 6. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ,НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

6.1. Впорядкування територій підприємств ,установ,організацій незалежно від форми власності здійснюється в порядку, встановленому законодавством та цими Правилами.

6.2. Прибирання  шляхопроводів і прилеглої до них території проводиться балансоутримувачем або підприємством, яке здійснює утримання території.

6.3. Прибирання і утримання зупинок громадського транспорту, санітарно-технічне утримання і очищення урн від відходів проводиться  комунальним підприємством.

           6.4. Утримання прилеглої території до трансформаторних споруд  по периметру на віддалі не менше 3м проводиться за рахунок балансоутримувача.

           РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА СПОРУД, ЇХ  ФАСАДІВ

            7.1. Підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності зобов’язані:

- проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів - не змінювати зовнішній вигляд будівель та споруд без погодженого та затвердженого в установленому порядку проекту та отримання відповідних дозволів;

- розміщувати елементи зовнішнього благоустрою на території або обладнання на фасаді будинку тільки на підставі відповідного дозволу;

- при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

7.2 У випадку наявності в будівлі декількох власників (орендарів) приміщень  утримання прибудинкової, прилеглої та закріпленої території, а також фасаду  в належному стані встановлюється у відповідності до займаної площі приміщення.

                   РОЗДІЛ 8. БЛАГОУСТРІЙ  ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО СЕКТОРА

            Благоустрій території приватного будинковолодіння забезпечується її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач зобов’язаний  утримувати власними силами.

Забороняється проводити миття автотранспорту і складувати будівельні  та інші відходи на прилеглій території, чим спричиняти перешкоди для руху пішоходів.

   Власник або користувач зобов’язаний укласти  договір на вивезення побутових відходів з комунальним  підприємством;

   При запровадженні контейнерної системи вивезення відходів власник зобов’язаний придбати за власний кошт контейнер необхідної ємкості та утримувати його у належному санітарно-технічному стані.

  При запровадженні безконтейнерної системи  власник зобов’язаний дотримуватись  встановленого графіку вивезення відходів.

              РОЗДІЛ 9. БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

            9.1. Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будівель і споруд на території загального користування здійснюються на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, наданого в порядку, визначеному законодавством.

           РОЗДІЛ 10.     ОХОРОНА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

        Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах громади.

За зелені насадження, які знесені під час проведення будівництва або інших робіт і які не можуть бути відновлені після завершення цих робіт, проводиться грошова компенсація за встановленим законодавством порядком та компенсаційна висадка зелених насаджень в іншому місці за погодженням з органом місцевого самоврядування. 

Ця вимога не стосується випадків, коли зелені насадження знаходились в охоронній зоні інженерних мереж і були знесені під час ліквідації аварійних ситуацій.  

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів балансоутримувача, а на земельних ділянках, переданих у власність - за рахунок коштів їх власників або користувачів. 

Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в установленому законодавством порядку.                       

         Під час проведення будівельних робіт необхідно забезпечити максимальне збереження культурного ландшафту навколишньої території.

         При формуванні об'єктів зеленого будівництва необхідно враховувати архітектурно-декоративні і санітарно-екологічні характеристики насаджень.

Знесення аварійних дерев, сухостоїв виконується протягом двох тижнів після отримання ордера, якщо інший термін не буде зазначений в ордері (в межах природно-заповідного фонду - за погодженням Державного управління екології та природних ресурсів у Тернопільській області).

            Відповідальними за збереження зелених насаджень і догляд за ними є:

 • на об’єктах державної чи комунальної власності – балансоутримувач;
 • на територіях підприємств, установ та організацій та прилеглих до них територій – відповідні підприємства, установи та організації;
 • на територіях, земельних ділянках, які відведені під будівництво – забудовники чи власники цих територій;
 • на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

            Балансоутримувач, власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний:

- утримувати в належному санітарно-технічному стані зелені насадження;

- здійснювати загальний (двічі на рік), частковий або позачерговий огляд зелених насаджень;

- вживати заходи з охорони та своєчасного відновлення (ремонту) елементів зеленого господарства (відновлення пошкоджених газонів, перекопування самовільних пішохідних доріжок і т.п.)

- брати участь у роботі комісій з обстеження зелених  насаджень з метою їх знесення.

            10.2. На території зелених насаджень забороняється:

- складувати будь-які матеріали;

- влаштовувати звалища сміття, забрудненого снігу та льоду;

- влаштовувати стоянки транспорту, малі архітектурні форми, тимчасові об’єкти торгівлі;

- випалювати суху рослинність, розпалювати багаття;

- закріплювати на деревах мотузки для сушіння білизни, гойдалки, гамаки, рекламоносії та інші предмети, які можуть пошкодити насадження;

- добувати із дерев сік, смолу, робити надрізи, наносити механічні пошкодження;

- зривати квіти і ламати дерева та чагарники;

- влаштовувати самовільні пішохідні доріжки;

- влаштовувати городи у невідведених місцях.

 

              РОЗДІЛ 11.  ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

 Атмосферне повітря  є  одним  з  основних  життєво   важливих елементів навколишнього природного середовища, а охорона атмосферного повітря - це система заходів, спрямованих на запобігання забрудненню атмосферного повітря вище допустимих норм у процесі господарської діяльності та на відновлення і збереження його якості.

Охорона атмосферного повітря здійснюється згідно чинного законодавства (Закон України «Про охорону атмосферного повітря»).

11.1 Обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності щодо  охорони атмосферного повітря:

- вживати заходів щодо зменшення обсягів  викидів  забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів;

11.2 Викиди забруднюючих    речовин    в    атмосферне     повітря

  Викиди забруднюючих    речовин  в  атмосферне повітря стаціонарними   джерелами  можуть  здійснюватися  після  отримання дозволу,  який   видається   Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області.

     Перелік установ,  організацій  та  закладів,  яким  надається право на розробку документів,  що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств,   установ,   організацій   та    громадян - суб'єктів підприємницької діяльності,  визначається Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області.

11.3 Виконання вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення виробничими, побутовими та іншими відходами

- Складування, розміщення,   зберігання   або   транспортування промислових  та  побутових  відходів,  які є джерелами забруднення атмосферного повітря  забруднюючими  речовинами  та  речовинами  з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу на території громади допускається лише за наявності спеціального дозволу, виданого сільською радою з дотриманням нормативів екологічної безпеки і подальшої  утилізації або видалення.

 - Не допускається  спалювання  зазначених відходів на території підприємств, установ, організацій на території громади.

 - Власники або уповноважені ними органи  підприємств,  установ, організацій  та  громадяни  -  суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані  забезпечувати  переробку,  утилізацію  та   своєчасне вивезення   відходів,   які  забруднюють  атмосферне  повітря,  на підприємства,  що використовують їх як сировину, або на спеціально відведені місця чи об'єкти.

 

РОЗДІЛ 12.  ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

 

12.1. Компетенція  сільської ради у галузі регулювання водних  відносин.

До відання сільської ради у галузі регулювання водних відносин на території громади належить:

-  здійснення  заходів  щодо  раціонального  використання  і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

- контроль за використанням і охороною вод  та  відтворенням водних ресурсів;

- організація роботи,  пов'язаної  з  ліквідацією  наслідків аварій та стихійного лиха, погіршенням якості вод або їх шкідливою дією,  залучення  у  встановленому  порядку   до    цієї    роботи підприємств, установ і організацій;

- організація  інформування  населення  про  стан    водних об'єктів, а також про надзвичайні екологічні ситуації, які  можуть негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод;

-  вирішення  інших  питань  у  галузі  регулювання водних відносин у межах своєї компетенції.

           

            РОЗДІЛ 13.    ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

         13.1. Фінансування заходів з благоустрою міста, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів або інших передбачених законом джерел фінансування.

13.2  Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

13.3. Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» за рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

-  благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг
внутрішньо - господарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

-  усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

13.4. Благоустрій прибудинкової території житлового будинку, в якому створено об’єднання  співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

13.5. Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

 

     

РОЗДІЛ 14. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТІ ДОРІГ, ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД, ОБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОГО БЛАГОУСТРОЮ

       Роботи з ремонту та утримання об'єктів благоустрою проводяться згідно Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету житлово – комунального господарства України від 23.09.2003р. №154, Технічних правил ремонту ту утримання вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94.

       Відключення від інженерних мереж будинків /споруд/ при зносі або реконструкції проводиться згідно з проектом, не порушуючи безперервне інженерне забезпечення інших будинків та споруд, які пов'язані між собою.

       Власник вулично-дорожньої мережі або уповноважені ним організації мають право:

- на відшкодування їм винними особами збитків, заподіяних внаслідок пошкодження вулично-дорожньої мережі чи їх окремих елементів;

- надавати у встановленому порядку погодження на перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів, а також рух транспортних засобів, конструкція яких не відповідає вимогам діючих стандартів і норм;       

       Власники транспортних засобів зобов'язані не допускати попадання на вулично-дорожню мережу землі, каміння, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення повітря.

       Забороняється рух транспортних засобів на гусеничному ходу, а також на колесах із шипованими шинами чи ланцюгами проїзною частиною дорожніх об'єктів, крім випадків застосування індивідуальних протиожеледних засобів.

.

       Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи вулично-дорожньої мережі відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

       У межах червоних ліній вулиць і доріг забороняється:

- виконувати будь-які роботи без одержання дозволу у балансоутримувача;

- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води, звалювати сніг, сміття та інше в систему дорожнього зливостоку;

- проїзд гусеничного транспорту;

- смітити, руйнувати дорожнє покриття, псувати, обладнання, елементи благоустрою, зелені насадження, знімати, переставляти та міняти дорожні знаки, встановлювати рекламоносії;

- спалювати відходи (опале листя, тощо), складати їх для тривалого зберігання;

- встановлювати намети для відпочинку;

- випасати худобу та свійську птицю, складувати, сушити та молотити сільськогосподарські культури;

- скидати сміття в зоні каналізування дощових колекторів, прибережній смузі  ставків та р.  Нічлави

 

РОЗДІЛ 15. ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЯНИХ ТА/АБО РЕМОНТНИХ РОБІТ

   

При виконанні земляних та/або ремонтних робіт, пов’язаних з тимчасовим використанням сільських територій юридичні особи та фізичні особи - підприємці повинні підтримувати чистоту на прилеглій території, не допускати винесення ґрунту, бруду, створити безпечні умови руху транспорту та пішоходів, складувати матеріали і конструкції згідно з проектом організації будівництва, проектом виконання робіт.

До початку проведення земляних та/або ремонтних робіт, пов’язаних з тимчасовим використанням сільських територій необхідно після узгодження виконання робіт з балансоутримувачами об’єктів та інженерних мереж отримати відповідний дозвіл.

Відповідальні особи притягуються до  адміністративної  відповідальності у випадку:

- виконання земляних робіт без дозволу;

- перекриття проїзної частини вулиць без погодження  з  ДАІ;

- недотримання термінів перекриття  вулиць;

- недотримання термінів виконання робіт  та  благоустрою,  визначених  дозволом;

- недотримання належного санітарного  стану  в  громаді  виконання  робіт;

- порушення умов безпеки руху пішоходів  та  автотранспорту;

Особа, якій видано дозвіл, зобов’язана власними силами привести об’єкт благоустрою у належний стан після закінчення проведення земляних або ремонтних робіт протягом 10 днів (для комунальних підприємств, установ, організації - 20 днів).

В зимовий період з 15 грудня до 15 березня забороняється проведення планових земляних або ремонтних робіт, окрім випадків, передбачених рішенням виконавчого комітету  сільської  ради.

Юридичним особам та фізичним особам-підприємцям нові дозволи не видаються, якщо вони не виконали умов попередньо виданих дозволів.

Виконання робіт без одержання дозволу або його своєчасного переоформлення вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.

Дозвіл повинен зберігатися в особи, відповідальної за виконання робіт, і пред’являтися на вимогу уповноважених осіб, яким надано право контролю за проведенням земляних або ремонтних робіт.

При виявленні будь-яких підземних комунікацій, не вказаних на плані, роботи необхідно негайно припинити та із залученням представників балансоутримувачів об’єктів та інженерних мереж вирішити питання про можливість подальшого проведення відповідних робіт.

При проведенні земляних та/або ремонтних робіт навколо місця роботи необхідно встановлювати огорожу з попереджувальними написами. В нічний час огорожа повинна освітлюватися.

Після закінчення робіт і відновленні зруйнованих елементів благоустрою, юридична особа або фізична особа - підприємець повинна запросити представників сільської ради та інших зацікавлених організацій для огляду і прийняття робіт по відновленню елементів благоустрою.

Всі юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які проводять земляні або ремонтні роботи на території громади, відновлюють зруйновані об’єкти благоустрою за власні кошти.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які отримали дозвіл несуть відповідальність за якість робіт по відновленню благоустрою на протязі 1 року і в разі необхідності на протязі 10 днів вживають заходів для ліквідації наслідків неякісного виконання робіт.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці при виконанні земляних робіт зобов’язані забезпечити транспортування зайвого ґрунту. Засипати траншеї та котловани на проїзній частині і тротуарах необхідно піском з відповідним ущільненням та проводити їх відновлення по типу існуючого.

У разі проведення робіт з усунення наслідків аварій в період з 15 листопада по 15 березня їх виконавці зобов’язані власними силами привести об’єкт благоустрою у належний стан в найкоротший термін після настання сприятливих погодних умов, але не пізніше 01 липня або у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», сплатити його відновну вартість.

 

РОЗДІЛ 17. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ТА ВИВІСОК

 

17.1   Розміщення зовнішньої реклами повинно здійснюватись відповідно до чинного законодавства, а також відповідати  принципам розміщення зовнішньої реклами:

       Рекламні засоби повинні покращувати естетичні показники сільського середовища, гармонійно доповнювати його художню виразність.       

       Сприйняття інформації людиною повинно проходити без зайвого фізіологічного та психоемоційного навантаження, комфортно, що є головною ергономічною вимогою до функціонування зовнішньої реклами.Матеріали, що використовуються при виготовленні усіх типів засобів зовнішньої реклами повинні відповідати сучасним вимогам якості та екологічної безпеки.

 До інформаційного оформлення підприємств, установ, організацій та приватних підприємців належить наступна інформація про юридичних та фізичних осіб, що розповсюджується на належних їм спеціальних конструкціях:

            17.2. Вивіски.

 

Вивіска торговельного об'єкта розміщується на фасаді будівлі. Біля входу на видному місці розміщується інформація про режим роботи. Назва торговельного чи іншого суб’єкта господарювання, режим його роботи, найменування власника або уповноваженого ним органу, розміщені на фасаді приміщення, зазначаються виключно державною мовою.Вивіски чи таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

            площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

            Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

порушення благоустрою території.

            Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

Мала  архітектурна  форма  -  це елемент декоративного чи  іншого оснащення об’єкта благоустрою. До малих архітектурних форм належать:

            інформаційні стенди, дошки, вивіски;

Розміщення  малих  архітектурних форм здійснюється відповідно із Законом України «Про благоустрій населених пунктів» за  рішенням  власника  об’єкта  благоустрою  з дотриманням  вимог  законодавства,  державних  стандартів,  норм і правил.

У темну пору доби вивіски освітлюються внутрішніми джерелами освітлення. У виняткових випадках дозволяється використання індивідуальних зовнішніх джерел освітлення, при умові, що конструкції кріплення світильників будуть закриті декоративними елементами. Не допускається використання зовнішніх джерел освітлення поблизу вікон житлових приміщень, із порушенням санітарних норм.

17.9 Соціальна реклама.

 Розповсюдження соціальної реклами здійснюється у відповідності  із Законом України “Про рекламу”.

Прапорові композиції

       Спеціальні конструкції, що складаються із основи, одного або декількох флагштоків (стійок) та м'яких полотен.

       Спеціальні конструкції, що розміщуються на будівлях та спорудах

       Спеціальні конструкції, що містяться на даху.

 

            РОЗДІЛ 18. УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ  ТВАРИН

            Власникам домашніх тварин  необхідно :

- у будинках, де проживає кілька сімей тримати домашніх тварин  тільки  при згоді усіх мешканців будинку;

- утримувати собак на території підприємств, установ, організацій, приватних будинковолодінь в обладнаних місцях або на прив'язі;

- щороку реєструвати домашніх тварин та проводити профілактичні щеплення;

- проводити обов’язкове страхування відповідальності власників домашніх тварин  за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам;

            Власникам домашніх тварин  забороняється:

- утримувати домашніх тварин в місцях загального користування ;

- забруднювати території загального користування, вигулювати тварин без повідка та намордника, без наявності одноразового пакета та інвентаря для збору  екскрементів тварин;

- викидати трупи домашніх тварин  або закопувати їх в землю;

- собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають нашийники з номерними знаками, намордники,  які  знаходяться  без  власника  на  вулицях,   площах,  та інших громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються бродячими і підлягають відлову.

Очищення міста від трупів загиблих тварин  проводиться  спеціалізованою бригадою.

РОЗДІЛ 19. ПОРЯДОК  УТРИМАННЯ КЛАДОВИЩ  ТА  ІНШИХ  МІСЦЬ  ПОХОВАНЬ.

          1. Загальні  положення. 

  1.1. Утримання кладовищ здійснюється в межах фінансування, передбаченого сільським бюджетом, у відповідності до вимог "Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань», затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України “Про поховання та похоронну справу".    

            1.2. Вимоги щодо порядку утримання кладовищ та інших місць поховань є обов’язковими для користувачів місць поховань, власників намогильних споруд, відвідувачів кладовищ .

            2. Вимоги щодо утримання місць поховань.

             2.1.Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових братських та одиночних могил,  братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів та охорона всіх місць поховань забезпечуються за рахунок коштів  сільського бюджету.

            2.2. Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку, як об’єкти культурної спадщини, забезпечують виконавчі органи міської ради із залученням установ охорони культурної спадщини.

            2.3. Утримання могил, родинних поховань,  гробівців у межах виділеної земельної ділянки здійснюється користувачем місця поховання.

3. Вимоги щодо облаштування поховань

            3.1. На території місць поховань не можуть бути розміщені об’єкти іншої, крім комунальної, форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу які є власністю  громадян.             .

             3.2. Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.         

            4. Користувачам місць поховань, власникам намогильних споруд, відвідувачам кладовищ та суб’єктам господарювання, які здійснюють надання ритуальних послуг, забороняється:

            4.1. Установлення намогильних споруд та елементів благоустрою на могилах (місцях родинного поховання) поза  межами виділеної земельної ділянки;

            4.2.Складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання поза межами
виділеної земельної ділянки ;

            4.3.Заїзд автотранспорту на територію кладовищ без відповідного дозволу комунального підприємства ;

            4.4.Проведення  робіт з благоустрою та впорядкування могил (замощення  проходів між могилами, встановлення пам’ятників, скульптур, ваз, меморіальних  плит, бордюрів, огорож, лавок , влаштування квітників) поза  межами виділеної земельної ділянки;

            4.5.Складування залишків вінків, квітів, трави, гілок, снігу у не відведених для цього місцях;

            4.6.Добування ґрунту, піску, глини, нарізання дерну на території кладовищ та прилеглих  ділянках для проведення робіт з облаштування місць поховань;

            4.7. Висадження  на території кладовищ  зелених насаджень, облаштування  квітників і газонів поза  межами виділеної земельної ділянки ;

          4.8.Спалювання залишків вінків, сухої природної рослинності на території кладовищ та в контейнерах для збору відходів;

            4.9.Перебування  на території кладовища з домашніми тваринами;

            4.10.Осквернення  могил, пошкодження  та  викрадення  елементів намогильних споруд, предметів ритуальної належності , квіткової продукції,  тощо.    

            4.11.Порушення тиші та правопорядку .

            РОЗДІЛ 20. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

 • всі об’єкти  соціальної сфери,житлово-комунального та громадського призначення , заклади охорони здоров»я та освіти  облаштовуються пандусами, поручнями та у разі необхідності кнопками виклику;

                       РОЗДІЛ 21.     ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ

             Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою  сіл громади, підлягають відшкодуванню в установленому порядку (у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України  від 15 червня 2006 р. N 826 «Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою» та рішення виконавчого комітету №2687 від 29.12.08р. «Про погодження відновної вартості об’єктів благоустрою міста»).

            У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

РОЗДІЛ 22.      КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ

Згідно із законодавством державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території міста здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється сільською радою, та  створеного  управління муніципальної поліції  Колиндянської сільської ради , комунальним підприємством.

Самоврядний контроль за станом благоустрою громади  здійснюється шляхом:

 • проведення перевірок території;
 • розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в обговоренні проектів благоустрою територій, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок   порушення   законодавства  з   питань   благоустрою, правил благоустрою території громади.

Громадський контроль у сфері благоустрою  здійснюється громадськими інспекторами  у сфері житлово-комунального господарства  згідно встановленого порядку.

Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду   органами   місцевого   самоврядування   в порядку, визначеному законодавством.

РОЗДІЛ 23. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ

            Законодавством України встановлено відповідальність, зокрема, за:

- порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених  пунктів (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів (ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушення правил тримання собак і котів (ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

 • куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (ст.175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
 • порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші, в тому числі зовнішньої вентиляції, кондиціонерів, гучномовців, звукової техніки, звукових сигналів та автосигналізації, їзди без глушників, використання салютів і феєрверків, проведення без відповідного дозволу робіт у нічний час  в населених пунктах і громадських місцях (ст.182 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
 • пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою.
 •  порушення вимог щодо розміщення рекламних засобів (Закон України «Про рекламу»)
 •  порушення вимог у сфері поводження з ТПВ (Закон України «Про відходи»)
 •  за неналежний технічний та естетичний стан рекламних засобів та неналежне утримання території навколо рекламних засобів в належному санітарному стані (ст. 152 КУпАП);
 • за самовільне  розташування (без отримання відповідних погоджень виконавчих органів сільської ради) на об’єктах благоустрою, будівлях та спорудах засобів, що використовуються для доведення інформації до споживача, в тому числі вивісок(ст. 152 КУпАП) .
 • порушення вимог щодо розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, малих архітектурних форм (павільйонів, кіосків, навісів, палаток, парасольок, лотків, столиків і іншого торгового обладнання та торгової експозиції) без відповідних погоджень виконавчих органів сільської ради, узгодженого загального вигляду, без оформлення відповідного права на земельну ділянку, самовільне розміщення малих архітектурних форм, обладнання та торгової експозиції із зайняттям території тротуарів, пішохідних доріжок, переходів, проїздів і проїзної частини вулиць, яка перешкоджає пішохідному та дорожньому руху, заїздам на території;
 • псування фасадів, покрівель будинків, малих архітектурних форм, огороджень, елементів мощення написами та малюнками, самовільне влаштування балконів, входів, сходів, зміни оздоблення, замурівка лоджій, сходових кліток, коридорів, приміщень та вікон загального користування .

         Посадові особи підприємств, установ, організацій  несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність,  що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю  громадян  на  власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

Відповідно до ст.42 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою міста, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

         Оскарження та опротестування постанов про правопорушення, відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення Правил проводяться в порядку, зазначеному діючим законодавством.

         Неповнолітні   особи   (у   віці   від   чотирнадцяти   до вісімнадцяти  років) відповідають за завдану ними шкоду самостійно на загальних підставах. У  разі  відсутності   у   неповнолітньої   особи   майна, достатнього   для  відшкодування  завданої  нею  шкоди,  ця  шкода відшкодовується в частці,  якої не вистачає,  або в повному обсязі її  батьками  (усиновлювачами)  або  піклувальником,  якщо вони не доведуть,  що  шкоди  було  завдано  не  з   їхньої   вини.   Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі,  який за законом здійснює щодо  неї   функції   піклувальника,   цей   заклад   зобов'язаний відшкодувати  шкоду  в  частці,  якої  не вистачає,  або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини. 

            У разі порушення вимог у сфері благоустрою громадяни,  посадові особи та громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність згідно ст.82 та ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, шляхом накладення штрафу передбаченого чинним законодавством.

Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою , підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території  або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

РОЗДІЛ 24. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ.

Внесення змін до Правил здійснюється органами місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку.

РОЗДІЛ 25.  ПОРЯДОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ПРАВИЛ

25.1. Для громадського обговорення проект цих Правил публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації, розміщується на сайті  Колиндянської сільської ради  та обговорюється на громадських слуханнях.

25.2.  Колиндянська сільська  рада  не пізніше одного місяця після публікації проекту цих Правил організовує проведення громадських слухань з визначенням місця, дати, часу, учасників, запрошених представників громадських організацій, засобів масової інформації, керівників структурних підрозділів   Колиндянської сільської ради та комунальних підприємств, установ і організацій, органів самоорганізації населення.

25.3. За результатами громадського обговорення проекту цих Правил складається протокол, зміст якого враховується при доопрацюванні проекту цих Правил перед поданням до Колиндянської  сільської ради.

Графічна частина Правил розробляється на замовлення виконавчого органу місцевого самоврядування та приймається окремо.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь