Колиндянська громада
Тернопільська область, Чортківський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Протокол № 12

 

 Колиндянська   сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

Рішення

 

від ­­ 24   грудня    2019 року                                                                   № 88

                 

Про виконання розпорядження голови ОДА № 940  - од від 18.12 .2018 р.

«Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, економного та

раціонального використання бюджетних коштів дотримання суворої

бюджетної дисципліни, упорядкування мереж бюджетних установ, які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевих бюджетів у 2019 році.»   

            

    Про виконання розпорядження голови ОДА № 940 -од від 18.12 .2018 р.

«Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, економного та

раціонального використання бюджетних коштів дотримання суворої

бюджетної дисципліни, упорядкування мереж бюджетних установ, які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевих бюджетів у 2019 році.»

 виконавчий  комітет Колиндянської сільської ради :

      

ВИРІШИВ:

 

 1.  Про  виконання заходів  виконавчого комітету Колиндянської сільської ради  по виконанню розпорядження голови ОДА № 940 -од  від 18.12.2018  «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, економного та раціонального використання бюджетних коштів дотримання суворої бюджетної дисципліни, упорядкування мереж бюджетних установ, які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевих бюджетів у 2019 році.»   (додаток 1).

Сільський голова                                                                Роман   КЛАПКІВ

                                                                                        Додаток №1

                                                                                        до рішення виконавчого комітету 

                                                                                        Колиндянської  сільської ради

                                                                                        №  88 від 24 .12.2019 року

 

 

ЗАХОДИ 

 щодо наповнення місцевого бюджету, економного та раціонального використання бюджетних коштів, дотримання суворої бюджетної дисципліни,

упорядкування мережі бюджетних установ, які фінансуються

за рахунок коштів місцевого бюджету у 2019 році.

 

п/п

Зміст заходу

Виконавці

Строк виконання

1

2

3

4

1

Підвищили  ефективність роботи із платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету, повної легалізації зайнятості і детинізації виплати заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності та активізували  претензійно-позовну роботу з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів

 

 Фінансово – економічний відділ

протягом року

2

 

Провели  заходи з протидії тіньовому

виробництву та обігу підакцизних товарів з

метою вивільнення ринку для надходження

легальної підакцизної продукції, що виготов

лена та реалізована зі сплатою акцизного

податку.

 

Фінансово – економічний відділ

протягом року

3

 

Забезпечили  при прийнятті місцевих бюджетів затвердження реального плану доходів на 2019 рік із врахуванням показників соціально-економіч-

ного розвитку та наявної бази оподаткування і

 виконання затверджених обсягів надходжень

 протягом року

 

Фінансово – економічний відділ

протягом року

4

 

Забезпечили  ефективний та обґрунтований

підхід до розподілу вільних залишків коштів

та коштів

 

одержаних від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів, з урахуванням забезпеченості

 ресурсами захищених видатків відповідних

бюджетів. Не допускали  спрямування додатко-

вого ресурсу на фінансування не першочерго

вих видатків при наявній незабезпеченості

коштами видатків з оплати праці та розрахун-

ків за комунальні послуги та енергоносії

 

Фінансово – економічний відділ

протягом року

5

 

Вжили  вичерпних заходів з оптимізації мережі, штатів та контингентів закладів бюджетної сфери

 

Фінансово – економічний відділ

протягом року

6

 

Забезпечили дотримання фінансово

 • бюджетної та виконавської дисципліни.

 

Фінансово – економічний відділ

протягом року

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                Роман  КЛАПКІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

48552 Тернопільська обл., Чортківський район, с. Колиндяни

вул. Грушевського 93 ,тел. 5-55-31 ,ел.адрес 04393775@mail.gov.ua 

 

Рішення

 

від  24   грудня     2019  року                                                                   №  89

                                                   

Керуючись Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламентом   сільської  ради, Положенням про старосту села та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносин з  Колиндянською   об’єднаною громадою  звітую про свою проведену роботу, як   в.о старости села    Малі  Чорнокінці.

Виконавчий  комітет  сільської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 1. Інформацію   в.о старости  села    Малі    Чорнокінці  прийняти до відома .

 

 Сільський   голова                                                                         Роман  КЛАПКІВ

 

ЗВІТ

про роботу   в.о старости села   Малі Чорнокінці

                                                         Яніцької   Ольги  Кирилівни

У відповідності до Конституцієї та законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне обєднання територіальних громад, керуючись  актами Кабінету Міністрів України,законодавства України, Положенням про старосту села  Колиндянської  територіальної громади та іншими нормативно-правовими актами, що визначають його статус, порядок діяльності, взаємовідносини, повноваження та відповідальність, звітую про роботу   в.о старости села   Малі Чорнокінці  за   2019 рік.

 В селі  Малі  Чорнокінці   налічується 217 житлових дворів  в яких проживають 392  осіб , 62 двори постують.

 Пенсійного віку 157  особи,з них 26 осіб яким виповнилося 80 і більше років. Інваліди дитинства -2 особи,інваліди 1 групи -2 особи,працюючих пенсіонерів- 5 осіб . Працюючих- 142 особи. Дітей  шкільного віку – 29,до 3 років – 8,з  3-ох до 6 років – 7 дітей. За кордоном – 41 людина,померло за 2019 рік – 10,народилась- 1 дитина.

 1. Приймав та приймаю  участь в роботі засідань виконавчого комітету  сільської ради, представляю інтереси жителів с.  Малі Чорнокінці, вношу пропозиції, що стосуються планування та виконання завдань виконавчого комітету з питань діяльності підприємств, установ на території села та їх посадових осіб.
 2.  Забезпечую виконання рішень виконавчого комітету  сільської  ради, виконую доручення виконавчого комітету сільської ради, сільського  голови,співпрацюю з керівниками структурних підрозділів  сільської  ради та  інформую їх про виконання доручень та поставлених завдань.
 3. Беру участь в   обговореннї  наболілих питань громади села, вношу пропозиції у їх внутрішньому вирішені із залученням людей самого села, інформую керівників   ради про планомірність виконання робіт та здійснюю перевірку їх виконання.
 4. Здійснюю моніторинг дотримання прилеглих територій домогосподарств в належному санітарному стані.
 5.  Ліквідовано стихійне  сміттєзвалище на території села.
 6.  Закуплено в дитячий садочок   за кошти громадського бюджету  карусель.
 7. Сприяю виконанню на території с.  Малі  Чорнокінці програм соціально – культурного та економічного розвитку, затверджених рішенням  сільської ради.
 8. Узагальнюю пропозиції членів громади з питань соціально – економічного розвитку, соціально – побутового та транспортного обслуговування його жителів та ставлю до відома  сільського  голову і виконавчий комітет з цих питань.
 9. Здійснюю прийом громадян с.    Малі чорнокінці  та моніторинг стану дотримання їх прав і законних інтересів.
 10. Приймаю від жителів с.  Малі  Чорнокінці  заяви, прохання, адресовані  посадовим особам   сільської ради та передаю їх за призначенням.
 11. Здійснюю облік ,ведення і зберігання погосподарських книг, видаю довідки у межах моїх повноважень. Мною видано 67 довідок ,  складаю  акти обстеження житлово-побутових умов.
 12. Забезпечую військовий облік військовозобов’язаних,сприяю завчасному їх повідомленню.
 13. Здійснюю облік і передаю до виконавчого комітету сільської  ради показників лічильників , встановлених в адмінприміщеннях.
 14. Співпрацюю з органами внутрішніх справ у здійсненні ними завдань та повноважень.
 15. Не допускаю на території села дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади , держави та села.
 16. Дотримуюся правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, актами сільської ради.
 17.  За кошти   директора ПАП « Добробут»  Данилишин Г.С. закуплена бруківка та встановлена на території кладовища.

 

 

           

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

Рішення

 

від ­­  24   грудня     2019 року                                                                   № 90

 

           

Про   погодження   Плану соціально-економічного

розвитку  Колиндянської  сільської ради   на 2020-2021 роки.

 

Заслухавши та обговоривши інформацію  Колиндянської  сільського голови  Романа Клапків  про  погодження  Плану соціально-економічного розвитку  Колиндянської  сільської  ради  на  2020- 2021  роки, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  та  наданим висновком   Тернопільської  ОДА ,щодо відповідності  проекту  Плану  соціально-економічного розвитку  Колиндянської  сільської ради   на 2020-2021  роки  стратегічним  пріоритетам, завданням і заходам  Стратегії розвитку  Тернопільської  області  на період до 2021 року та Плану  заходів з її  реалізації   у 2018- 2020 роках , виконавчий комітет   Колиндянської  сільської ради

ВИРІШИВ:

 1.  Погодити  План соціально-економічного розвитку  Колиндянської сільської ради   на  2020- 2021  роки  відповідно додатка №1.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії:
 • з питань планування,фінансів,  бюджету, соціально економічного розвитку та підприємства;
 • з питань житловокомунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери  послуг;
 • з питань містобудівництва, будівництва,земельних відносин  та охорони  природи ;
 • з питань освіти,культури, молоді, фізичної культури, охорони   здоров’я  та соціального захисту;
 • з питань  прав людини , законності , депутатської діяльності , етики та ЗМІ.
 1.  Даний  погоджений План соціально-економічного розвитку  Колиндянської сільської ради   на  2020- 2021 роки  відповідно додатка №1 затвердити на сесії  Колиндянської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                   Роман     Клапків  

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь