Колиндянська громада
Тернопільська область, Чортківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ про громадський бюджет (бюджет участі) Колиндянської об’єднаної територіальної громади

                                                                                                             Затверджено
                                     
                                                                       рішенням сільської ради
                                                                                      
                      №  1029     від 18.10.2019 р 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадський бюджет (бюджет участі) Колиндянської

об’єднаної територіальної громади


1. Визначення понять, які використовуються у Положенні про громадський бюджет   Колиндянської  ОТГ


1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – спосіб визначення видатків частини сільського бюджету  Колиндянської  ОТГ з допомогою прямого волевиявлення жителів громади.

1.2. Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України,  яка створила ідею щодо покращення громади, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв;

1.2.1 - працює  на підприємстві чи установі,які зареєстровані на території   громади, що підтверджується довідкою з місця праці;

1.2.2 - навчається в громаді, що підтверджується  довідкою з місця навчання;

1.2.3- володіє об’єктом нерухомості у громаді, що підтверджується витягом з відповідного реєстру прав власності:
1.
2.4. Місце проживання особи зареєстроване у громаді, що підтверджується паспортом.

 1.2.5. Місце  народження   особи, зареєстроване у  Колиндянській  ОТГ, що  підтверджується  паспортом або свідоцтвом про народження .
1.3. Проект – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету  Колиндянської  ОТГ.
1.4. Е-сервіс "Громадський бюджет" - це онлайн сервіс, який дозволяє приймати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету
  Колиндянської  ОТГ, використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим положенням.

 

2. Загальні положення


2.1. Фінансування громадського бюджету  Колиндянської  ОТГ проводиться за рахунок коштів бюджету  Колиндянської  ОТГ.
2.2. Загальний обсяг громадського бюджету
 Колиндянської  ОТГ на відповідний бюджетний рік становить не менше 1% розміру власних надходжень до бюджету   Колиндянської  ОТГ за попередній рік.

2.3. За рахунок коштів громадського бюджету  Колиндянської  ОТГ фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.
2.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади  
Колиндянської ОТГ.
2.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету
 Колиндянської  ОТГ, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади і стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, дитячого садочку тощо).

 

3. Порядок подання проектів


3.1. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету Колиндянської  ОТГ, його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання  сільською радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету Колиндянської ОТГ.
3.2. Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та додати список осіб, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, які підтримують реалізацію цього проекту: щонайменше 25 підписів на підтримку проекту.
3.3. Автор проекту може подати
один  проект на один календарний рік.
3.4. Проекти до громадського бюджету
  Колиндянської  ОТГ можна подавати щорічно з 15 жовтня по 15 листопада.
3.5. Проекти можна подати  у паперовому вигляді через секретаря викон
авчого комітету   сільської ради та з посередництвом старост у населених пунктах   ОТГ.
3.6. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Колиндянської ОТГ (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту), оприлюднюються у розділі “Громадський бюджет“ на веб-сайті Колиндянської   ОТГ.
3.7. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
3.8. Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.
3.9. Внесення змін щодо проекту можливе лише за згодою авторів проекту до початку голосування.

3.10. Не приймаються до розгляду або вважаються такими, що відхилені, Проекти, які:

3.10.1. Передбачають винятково розробку проектної документації;

3.10.2. Носять незавершений, фрагментарний характер (виконання одного елементу вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів);

 

4. Порядок розгляду проектів


4.1. Забезпечення організації розгляду проектів здійснює апарат  сільської ради, зокрема:
4.1.1. Секретар виконкому веде реєстр отриманих проектів та оприлюднює його на веб-сайті
  сільської   ради.
4.1.2.
Секретар  виконавчого комітету  здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів та виносить на розгляд координаційної  ради.
4.1.3. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.
4.1.4.
  Секретар  виконавчого  комітету спільно з координаційною радою                                                          з відбору проектів громадського бюджету аналізують проект на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.
4.2.
 Секретар виконавчого комітету  спільно з координаційною радою з відбору проектів громадського бюджету впродовж 10 календарних днів з дня отримання проекту здійснюють його аналіз та готують свій висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.
4.3. Якщо координаційн
а  рада   заперечує щодо можливості реалізації поданого проекту, то такий проект додатково скеровується на постійну комісію з питань планування,фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку  Колиндянської  сільської ради для підтвердження або відхилення зауважень . Заперечення розглядаються на найближчому засіданні постійної комісії, на яке запрошуються автори проекту.
4.4. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.
4.5. Після проведеного аналізу всіх проектів секретар викон
авчого комітету  сільської ради оприлюднює на веб-сайті  Колиндянської  ОТГ проекти, допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки комісії з відбору проектів громадського бюджету та постійної комісії  сільської ради.
4.6. Проекти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються
  та реєструються в журналі  реєстрації проектів,що можуть бути реалізовані за рахунок коштів бюджету участі Колиндянської ОТГ.(додаток № 3) 

 

5. Організація голосування


5.1. Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету  здійснюється через е-сервіс “Громадський бюджет  Колиндянської ОТГ“, а також у пунктах для голосування,у паперовому вигляді, що будуть облаштовані  в старостинських округах на території   ОТГ.
5.2. Голосування проводиться не раніше 7 днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на веб-сайті
 Колиндянської  ОТГ.
5.3. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня початку голосування, як правило з 25 листопада по
09 грудня року, який передує реалізації проектів.
5.
4. Кожен мешканець  ОТГ, який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, може віддати один голос за один  проект  у кожному році.
5.
5. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи щодо критеріїв, зазначених у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення.
5.
6. Голосування та ідентифікація особи може бути проведена у пунктах облаштованих для голосування на території  ОТГ.( додаток № 4 «бланк для голосування» )
5.7.Автор  проекту може голосувати за свій проект.

 

 

6. Встановлення результатів та визначення переможців


6.1. Встановлення результатів голосування передбачає підрахунок голосів в онлайн режимі через е-сервіс “Громадський бюджет   Колиндянської  ОТГ“ та у паперовому вигляді..
6.2.
КООРДИНАЦІЙНА РАДА  громадського бюджету  сільської  ради   на своєму   засіданні відповідно до результатів голосування формують рейтинг проектів та визначають перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету  ОТГ. 
6.3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.

6.4.У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового Проекту за кількістю голосів, переможцем визнається наступний Проект за кількістю голосів, реалізація якого не призведе до перевищення загальної суми Громадського бюджету.

6.
5. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету  Колиндянської  ОТГ на відповідний рік.
6.
6. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.
6.
7. За результатами  підрахунку голосів на підставі протоколу координаційної ради   та комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку секретар виконавчого комітету готує проект ухвали з переліком проектів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету  Колиндянської   ОТГ на визначений рік до 31 грудня поточного року.
6.
8. Пропозиції, які будуть затверджені рішенням  сільської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів сільського бюджету   Колиндянської  ОТГ на наступний бюджетний рік.

 

7. Порядок звітування за результатами реалізації проектів


7.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету  ОТГ, головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації, які брали участь у реалізації проектів, подають секретарю виконавчого комітету не пізніше 30 днів після їх реалізації звіт про виконані роботи.(дод№5)
7.2. Секретар виконавчого комітету узагальнює подану інформацію та публікує на сайті  Колиндянської  сільської ради 

8. Проведення освітньо-інформаційної кампанії


8.1.У процесі впровадження громадського бюджету  Колиндянської  ОТГ проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:
8.1.1. Ознайомлення мешканців
 Колиндянської  ОТГ з основними положеннями та принципами громадського бюджету  ОТГ, з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів.
8.1.2. Представлення отриманих проектів та заохочування до взяття участі у голосуванні.
8.1.3. Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету
  Колиндянської  ОТГ.
8.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету
 Колиндянської  ОТГ.

 

 

 Секретар  сільської ради                                              Галина    ТКАЧУК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь