Колиндянська громада
Тернопільська область, Чортківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Розпорядження

 

Фото без опису   

УКРАЇНА

КОЛИНДЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

 ЧОРТКІВСЬКИЙ  РАЙОН ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ОБЛАСТЬ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                                  сільського голови

 

від  15 .10.2019 року        № 100- од

 

Про утворення робочої групи з

розроблення Стратегічного плану розвитку

 Колиндянської  сільської  ради на період до 2027 року

 

Відповідно до п.9 ч.4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 “Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів” та з метою підготовки проекту Стратегічного плану розвитку   Колиндянської  сільської ради на період до 2027 року (далі – Стратегічний план):

1. Утворити Робочу групу з  розроблення Стратегічного плану (далі – Робоча група) як консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті   Колиндянської сільської ради.

2. Затвердити Положення про Робочу групу згідно з додатком 1.

3. Затвердити склад Робочої групи у складі згідно з додатком 2.

4. Робочій групі у  десятимісячний  термін з дати утворення забезпечити розроблення та організацію всебічного обговорення Стратегічного плану.

5. Фінансово-економічному відділу  на офіційному веб-сайті сільської ради створити окремий розділ, з метою поширення інформації щодо підготовки Стратегічного плану та залучення громадськості до всебічного її обговорення, членам робочої групи оперативно надавати інформацію для наповнення розділу.

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  фінансово- економічний   відділ  відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

7. Затвердити дане розпорядження на черговій сесії  сільської  ради.

 

 

Сільський голова                                        Роман   КЛАПКІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

до розпорядження міського голови

                                                                                         15.10.2019 № 100-од

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Робочу групу з підготовки Стратегічного плану розвитку

Колиндянської  сільської ради
 на період до 2027 року

 

І. Загальні положення.

Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегічного плану розвитку   Колиндянської  сільської ради на період до 2027 року (далі – Стратегічний план).

Робоча група формується з представників виконавчого комітету, бізнесових кіл, громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різного спрямування, фахівців з питань планування розвитку. Склад Робочої групи затверджується розпорядженням сільського голови. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

До складу Робочої групи можуть входити робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються окремо.

 

 1. Функції.

Робоча група в процесі діяльності:

 • розробляє проект бачення Стратегічного плану;
 • визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
 • розробляє план дій для втілення Стратегічного плану;
 • визначає          проблеми      та    можливості       соціального       та економічного розвитку громади;
 • проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;
 • проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз  у розвитку громади;
 • визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;
 • може приймати участь у розробці  інноваційних  проектів  та  вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку громади в межах Стратегічного плану;
 • організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед жителів громади з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегію;
 • узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний план дій групи;
 • організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегічного плану;
 • організовує роботу з засобами масової інформації;
 • розробляє            концепцію        стратегічного         бачення       та     напрямів по досягненню довго  і короткострокових цілей;
 • формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку громади;
 • розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх роботу;
 • затверджує ведучих фокусних груп;
 • затверджує теми соціально-психологічних досліджень;
 • залучає до роботи фахівців та спеціалістів  з  обговорюваних питань;
 • приймає участь у розробці та подає проект Стратегічного плану на затвердження  сесії  Колиндянської  сільської ради.

 

 1. Повноваження  робочої групи.

Організація роботи Робочої групи покладається на керівника Робочої групи, його заступника та секретаря. Керівник скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій Робочої групи. У разі відсутності керівника групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його  функції  здійснює  заступник  керівника,  або  один  із  його помічників. Засідання  робочої  групи  є  правовою,  якщо  в  роботі  бере  участь не менш як половина від загального складу групи.

За результатами розгляду і вивчення питань Робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації  Робочою  групою приймаються за взаємною згодою членів групи, які приймають участь у засіданні і підписуються керівником робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи, або одним із помічників керівника робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується керівником та секретарем групи.

Робоча група має право:

 • отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану, в організаціях, установах громади, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань розробки і втілення Стратегічного плану та значення його необхідності;
 • вносити  пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді в межах розробки і втілення Стратегічного плану;
 • приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо Стратегічного плану;
 • розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкою Стратегічного плану.

 

ІV. Обов’язки  Робочої групи.

Члени Робочої групи виконують доручення керівника робочої групи в межах завдань Стратегічного плану.

Члени Робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегічного плану.

 

 

 Сільський голова                            Роман  Клапків                                           

 

 

 

              

Додаток  2

до розпорядження міського голови

      15. 09.2019 № 100-од

 

СКЛАД

Робочої групи з розроблення Стратегічного плану розвитку

 Колиндянської  сільської ради на період до 2027 року

 

 

 1.Клапків  

Роман  Петрович

3.Заліщук

Володимир Васильович

-

сільський голова, керівник робочої групи

 

-депутат  обласної ради,  заступник  робочої групи

3.Чайківська

Ганна  Володимирівна

-

начальник фінансово-економічного відділу   секретар робочої групи

 

 

Члени робочої групи

 

 

 

4. Навроцький Михайло Петрович

-

депутат  сільської ради

5. Шептицький  Володимир  Корнелійович

-

староста с. Давидківці

6.  Клапків Надія Ярославівна

-

в.о староста  с. Чорнокінецька  Воля

7.  Гукалюк Наталія Степанівна

-

спеціаліст  сільської ради

8.  Грабець Квітослава  Володимирівна

 

-

начальник відділу  освіти,молоді та спорту Колиндянської сільської ради

9.  Паламар Віталій  Ярославович

-

Отець  УКГЦ   св. Теклі с. Малі  Чорнокінці

10.Бальон  Ольга Володимирівна

11.Дуньчак  Ольга  Адамівна                                                                                            

-

сімейний лікар

-завідувач  закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» с.Колиндяни

12.Дашкевич  Віктор Іванович

 

-підприємець

13. Клюкай Людмила Ростиславівна

-

член громадськості

14. Середа Світлана Романівна

-

депутат сільської ради

15.Струтинський Василь Григорович

-

вчитель   фізкультури с. Тарнавка

16.Данилишин Григорій Степанович

-

Директор   ФГ  « Данилишин» с.Малі Чорнокінці

17.Бохна  Наталія Богданівна

 

помічник сімейного лікаря с.Давидківці

18.Цимбала Наталія Володимирівна

 

19.Хаба  Михайло Іванович

 

начальник відділу культури,релігій та туризму Колиндянської сільської ради

-Директор КП «Райгород»

20. Волощук  Оксана  Євгенівна

21.Боднар  Оксана  Богданівна

22. Беренда Марія Анатоліївна

23. Ляхович  Галина Михайлівна

24.  Скриник Олег Анатолійович

25. Савків  Світлана Степанівна

 

-секретар  виконавчого комітету

-депутат  сільської ради с. Колиндяни

-спеціаліст фінансово- економічного відділу

-директор ЗОШ  І-ІІІ ст. Великі Чорнокінці

- вчитель  ЗОШ І-ІІ ст.. Давидківці

-завідувач бібліотеки

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 Сільський  голова                                              Роман    КЛАПКІВ

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь