Колиндянська громада
Тернопільська область, Чортківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення про затвердження Положення

 

УКРАЇНА

Колиндянська сільська рада

Чортківський район Тернопільська  область

 Сьоме скликання

Двадцять третя сесія

 

                                                                                             РІШЕННЯ

 

17    жовтня    2018 року                                                                   № 607

 

 Про затвердження Положення

про громадський бюджет (бюджет

участі)   Колиндянської  сільської  ради

 

З метою удосконалення процедури та процесу громадського бюджету (бюджету участі) Колиндянської сільської  ради, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та підприємництва , керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про громадський бюджет (бюджет участі)

Колиндянської  сільської  ради (далі – Положення), що додається.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

сільської  ради з питань  планування, фінансів,  бюджету та соціально-економічного розвитку та підприємництва  (  Хаба  М.І.) і на  координаційну  раду при Колиндянській сільській раді по впровадженні та функціонуванні бюджету участі у громаді. ( Клапків Р.П.).

 

Сільський  голова                         Р.П.Клапків

Фото без описуПОЛОЖЕННЯ

про громадський бюджет (бюджет участі) Колиндянської

об’єднаної територіальної громади


1. Визначення понять, які використовуються у Положенні про громадський бюджет (бюджет участі) об’єднаної територіальної громади.

1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – спосіб визначення видатків частини бюджету громади з допомогою прямого волевиявлення громадян.

1.2. Координаційна рада – створений розпорядженням керівника органу місцевого самоврядування постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету (бюджету участі) у громаді, визначених цим Положенням;

1.3. Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України та проживає і зареєстрована на території Колиндянської ОТГ,  яка створила ідею щодо покращення громади, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:
1.3.1. Місце проживання особи зареєстроване у громаді, що підтверджується паспортом.
1.3.2.Територіальна громада  Колиндянської сільської ради – це сукупність громадян України, котрі зареєстровані та проживають на території  територіальної громади, мають колективні інтереси, визначений законом правовий статус та право на самоврядування.

1.4. Проект – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету.

Всі проекти класифікуються за   категоріями: малі проекти.
1.4.1. Малі проекти – це проекти, що реалізовуються для окремих населених пунктів об‘єднаної територіальної громади, загальна вартість реалізації яких становить від 4 000, 00 грн. до 10 000, 00 грн. На такі проекти виділяється 100 % загального обсягу громадського бюджету, які рівномірно розподіляються по окремих населених пунктах 
 

1.5. Е-сервіс "Громадський бюджет" - це он-лайн сервіс, який дозволяє брати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету громади, використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим положенням.

1.6. Пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені протоколом засідання  координаційної ради;

1.7. Голосування – процес визначення жителями громади проектів-переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування, який затверджується протоколом засідання координаційної ради в паперовому чи електронному вигляді;

1.8. Встановлення підсумків голосування – підрахунок координаційною радою голосів поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених бланків для голосування;

1.9. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для реалізації проектів-переможців.

2.1. Координаційна рада з питань бюджету участі -  постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням  сільського голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію  бюджету участі у громаді. До складу Координаційної  Ради входить не більше 15 осіб,  що обираються з числа представників територіальної громади.

2.2. Персональний склад  Координаційної ради затверджується розпорядженням   сільського  голови  на основі пропозицій від представників територіальної громади.


2.3. Координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час першого засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем одразу оприлюднюються на офіційному веб-сайті  Колиндянської громади.

 

2.4. Функції  Координаційної Ради:
 

  • приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього Положення
  • проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;
  • подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів бюджету участі ;
  • приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для голосування;
  • отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету участі ;
  • визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань бюджету участі  на засіданнях виконавчого комітету, постійних депутатських комісій та засіданнях сесій органу місцевого самоврядування;
  • контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок бюджету участі у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій;
  • проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт  Колиндянської   громади про час та місце проведення засідання.


2.5. Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.


2.6. Координаційна рада затверджується на термін 5 років  з моменту підписання розпорядження керівника органу місцевого самоврядування.

 

2.7. Припинення членства в  Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.


2.8. Координаційна рада діє на підставі Положення про громадянський бюджет (бюджет участі).

3.1. Фінансування бюджету участі проводиться за рахунок коштів сільського бюджету  Колиндянської  об’єднаної територіальної громади.


3.2. Загальний обсяг  бюджету участі об’єднаної територіальної громади на відповідний бюджетний рік становить не менше 1% але не більше 1,5%  від затвердженого розміру видатків бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади на той рік, у якому подаються пропозиції згідно з розділом 3 цього Положення.


3.3. За рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі громади фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.


3.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади.


3.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів  бюджету участі об’єднаної територіальної громади, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади і стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дороги, стадіону  спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, амбулаторії, дитячого садочку, будинків культури  тощо).

 

3.6. Можливе співфінансування проектів з ініціативи автора проекту.4. Порядок подання проектів.

4.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі об’єднаної територіальної громади, може подати будь-який громадянин України, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України та проживає і зареєстрований на території  Колиндянської  громади.

 

4.2. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету.
 

4.3. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджету участі об’єднаної територіальної громади, може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, стадіон, вулиці, парку, установи: школа,  амбулаторія, дитячий садочок ,будинок культури тощо), та є загальнодоступним для всіх мешканців громади.


4.4. Для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджет участі  об’єднаної територіальної громади, необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами щонайменше з 20 громадян України, що належать до територіальної громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України (окрім автора/авторів пропозиції (проекту), які підтримують цю пропозицію (проект), за формою згідно з додатком до додатку 1 до цього Положення. 


4,5. Пропозиції та проекти подаються в паперовому та електронному вигляді за адресою: вул.  Грушевського, 93 с.  Колиндяни або в електронному вигляді на е-mail: kolundynu1@ukr.net з послідуючим підтвердженням у паперовому вигляді.


4.6. Кожний громадянин України, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, і є жителем  Колиндянської ОТГ може подати не більше ніж одну пропозицію або проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджетe (бюджету участі)  об’єднаної територіальної громади.

 

4.7. Проекти приймаються щороку, починаючи з 29    жовтня по 12  листопада 2018 року  , протягом 15 календарних днів

 

4.8. Із заповненими бланками проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджету участі об’єднаної територіальної громади, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті громади.

 

4.9. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 2 календарних днів до початку голосування.


4.10. Об’єднання проектів  можливе лише за взаємною згодою авторів проектів.
4.11. Внесення змін щодо суті проекту можливе лише за згодою авторів проекту або в результаті додаткових консультацій з громадськістю відповідно до норм, викладених у цьому Положенні.


4.12. Автор проекту або уповноважена ним особа повинен представити проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих поправок до проектів можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
 .5. Порядок розгляду проектів

5.1. Забезпечення організації розгляду проектів здійснює   Коордаційна рада, що:
5.1.1. Веде реєстр отриманих проектів та оприлюднює його на веб-сайті громади.
5.1.2. Здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.
5.1.3. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту.(додаток  2)
5.1.4. Передає копію проекту до відповідного профільного виконавчого органу для проведення аналізу проекту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.
5.2. Профільний виконавчий орган протягом    7 календарних днів  з дня отримання проекту здійснює його аналіз та готує свій висновок.(додаток 3)

5.3. Якщо профільний виконавчий орган заперечує щодо можливості реалізації поданого проекту, то такий проект додатково скеровується на профільну постійну комісію для підтвердження або відхилення зауважень профільного виконавчого органу. Заперечення розглядаються на найближчому засіданні постійної комісії, на яке запрошуються автори проекту.
5.4. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.
5.5. Після проведеного аналізу всіх проектів Координаційна рада оприлюднює на     веб-сайті громади проекти, допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки профільних виконавчих органів та постійних комісій. 
5.6. Проекти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються з врахуванням поділу на великі та малі. Малі проекти додатково розподіляються за територіальним принципом.

6. Організація голосування

 

6.1. Відбір проектів, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють громадяни України, які зареєстровані та проживають на території громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, шляхом відкритого голосування через  в спеціально визначених для цього заходу пунктах голосування.
6.2. Перелік пунктів голосування відповідно до пункту 6.1 цього Положення має бути оприлюднений не пізніше як за 7 календарних днів до дня початку голосування.
6.3. У пунктах голосування відповідно до пункту 6.1 цього Положення можна отримати бланки для голосування, а також перелік проектів, що беруть участь у голосуванні.
6.4. Відбір проектів серед виставлених на голосування здійснюється на спеціальному бланку для голосування.
6.5. Паперовий варіант бланку для голосування можна отримати в приміщенні Колиндянської сільської ради.(додаток 4)

6.6. Голосування згідно з пунктом 6.1. відбувається шляхом: 
- заповнення бланку голосування у визначених на території громади пунктах голосування;

6.7. Голосування триває протягом 7 календарних днів поточного року, що передує плановому. 

6.8. На бланках для голосування громадяни України, які належать до територіальної громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, можуть вибрати з-поміж виставлених на голосування завдань 1 (один) проект серед малих проектів ,які попередньо отримали позитивну оцінку в своїй категорії.
 

7. Встановлення результатів та визначення переможців

7.1. Встановлення результатів голосування передбачає підрахунок голосів  по місцю голосування.
7.2. Координаційна рада на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формують рейтинг проектів та визначають перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету(бюджету участі) об’єднаної територіальної громади.
7.3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.
7.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету (бюджету участі) на відповідний рік.
7.5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.
7.6. За результати підрахунку голосів   сільська  рада   на підставі протоколу Координаційної ради готує проект ухвали з переліком проектів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету (бюджету участі) об’єднаної територіальної громади на визначений рік до15 грудня поточного року.
7.7. Проекти, які будуть затверджені рішенням сесії органу місцевого самоврядування, підлягають фінансуванню за рахунок коштів міського бюджету на наступний бюджетний рік.


8. Порядок реалізації проектів

8.1. Проекти, які відповідно до розділу 7 цього Положення були рекомендованими Координаційною радою до реалізації за рахунок коштів громадського бюджету(бюджету участі), виносяться на розгляд пленарного засідання місцевої ради разом з бюджетом на наступний рік.
8.2. На пленарному засіданні органу місцевого самоврядування мають право бути присутніми автори проектів, що були рекомендованими Координаційною радою до реалізації за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) ОТГ, а також представники    громадськості.
8.3. Проекти, які будуть затвердженні рішенням органу місцевого самоврядування, підлягають обов’язковому виконанню та фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету  (бюджету участі) ОТГ на наступний бюджетний рік.

8.4. Сільський  голова  призначає відповідальну особу за реалізацію проектів громадського бюджету.


9. Порядок звітування за результатами реалізації проектів.

9.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) об’єднаної територіальної громади, координаційна рада звітує перед головним розпорядником бюджетних коштів та авторами проектів не пізніше 30 днів після їх реалізації про виконані роботи.
9.2. Координаційна рада узагальнює подану інформацію та публікує на сайті громади та/або іншому спеціалізованому веб-сайті.


10. Проведення освітньо-інформаційної кампанії

10.1. У процесі впровадження громадського бюджету/бюджету участі об’єднаної територіальної громади проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи: 
10.1.1. Ознайомлення жителів громади з основними положеннями та принципами громадського бюджету (бюджету участі) об’єднаної територіальної громади , з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів.
10.1.2. Представлення отриманих проектів та заохочування до участі у голосуванні. 
10.1.3. Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету (бюджету участі) об’єднаної територіальної громади.
10.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету (бюджету участі) об’єднаної територіальної громади та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу жителів громади на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) об’єднаної територіальної громади.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь